Pekkaniska selkeyttää konsernirakennettaan

Suomen liiketoiminta eriytetään 1.1.2018 alkaen konsernin emoyhtiöstä omaksi yhtiökseen, joka jatkaa Suomen liiketoimintaa entisellään tutulla nimellä Pekkaniska Oy, konsernin emoyhtiön nimen vaihtuessa Pekkaniska Group Oy:ksi, jota on jo aiemminkin käytetty lukuisissa yhteyksissä koko Pekkaniska-konsernia tarkoitettaessa. Pekkaniskan tytäryhtiöt Venäjällä, Ukrainassa ja Virossa jatkavat emoyhtiön alaisuudessa ja 100 % omistuksessa kuten tähänkin asti.

Suomen liiketoimintayhtiön omistaa kokonaisuudessaan eli 100 % konsernin emoyhtiö, jonka puolestaan omistavat samat yksityishenkilöt saman suuruisin osuuksin kuin ennenkin. Omistajuuden suhteen ei siis tapahdu minkäänlaista muutosta. Myöskään emoyhtiön johtoon ei tule muutoksia emoyhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen jatkaessa tehtävissään.

Erinomaisesti kannattavan, vakavaraisen ja kasvussa olevan Pekkaniska-konsernin liikevoitto vuonna 2016 oli 21,6 miljoonaa euroa omavaraisuusasteen ollessa 68 %. Kuluvan vuoden liikevaihto tulee olemaan n. 80 miljoonaa euroa.